Pack, Leasing şirketlerinin tüm süreçlerini yönetmek ve raporlamak için geliştirilmiş olan ve "23" entegre modülden oluşan bir Enterprise Resource and Risk Management paketidir.

Smart Leasing

CRM

İlişkide olduğunuz tüm (müşteri, satıcı, ortak, 3.şahıs, kefil vs.) şahıs ve tüzel firmaların geçmişe dayalı bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilerini tek bir ekran üzerinden izleyebilirsiniz.

CRM alt yapısında yer alan Kampanya Yönetimi modülü sayesinde, hedef müşteri listesinin kolay oluşturulmasını ve bulunan hedef listesine mail bildirimlerinin sistem tarafından otomatik gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 

 

Süreç Yönetimi

İhtiyaçlar doğrultusunda değişebilen iş süreçlerinizi, parametrik tanımlanabilen alt yapımız sayesinde kolaylıkla tanımlayabilir ve iş süreçlerinizin analizini sistem üzerinden alarak süreçlerinizde verimliliği arttıracağını düşündüğünüz stratejik kararları verebilirsiniz.

 

E-Defter ve E-Fatura Entegrasyonu

Muhasebe kayıtlarınızı E-Defter formatına uygun hale getirerek entegratör firmaya iletebilirsiniz.

E-Fatura entegrasyonu sayesinde, sistem tarafından E-Fatura mükellefi olduğu otomatik kontrol edilen firmalara E-Fatura gönderimlerini sistem üzerinden yapabilir, aynı zamanda diğer firmalardan tarafınıza iletilen E-Faturaları sistem üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Please reload

İşlem Revizyonları

Maliyet kesimi öncesinde çok farklı nedenlerle ihtiyaç duyulan (proforma, maliyet, ödeme plan vs. gibi) değişiklikleri, faturalama süreci devam eden kira planlarınız için (ödeme Güçlüğü, Pert/Çalıntı, erken kapama, birleştirme gibi) çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulan tadil işlemlerini, şirket kararlarınız doğrultusunda oluşturacağınız iş akış süreçleriniz ve yetkilendirme ile sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerinizin tüm revizyon tarihçelerini, revizyonda yapılan tüm değişikliklerin neler olduğuna dair detayları ile her an izleyebilir, inceleyebilirsiniz. Raporlamalarda, revize görmüş işlemlerin, raporun alındığı tarihteki durumu dikkate alınarak raporlanmasını sağlayabilirsiniz.

Risk Yönetimi

Alacaklarınızı yaşlandırılarak gecikmiş alacak takibini yapabilir, ihtar ve  hukuki (dava/takip) süreçlerinizi izleyebilir ve karşılık hesaplamalarınızı sistem üzerinden yapabilirsiniz.

Gelişmiş Raporlama Altyapısı

Gelişmiş raporlama altyapımız sayesinde; BDDK, Maliye , EVAS vb. uygunluk gerektiren raporları, resmi kurumların belirlediği formatta sistem üzerinden el değmeden alabilirsiniz. Ayrıca raporlama altyapımız tüm MIS raporlarınızı kendi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmenizi mümkün kılmaktadır.

Please reload

L

Powered by 

COREPACK

Success! Message received.