Pack, Leasing şirketlerinin tüm süreçlerini yönetmek ve raporlamak için geliştirilmiş olan ve "23" entegre modülden oluşan bir Enterprise Resource and Risk Management paketidir.

Smart Leasing

CRM

İlişkide olduğunuz tüm (müşteri, satıcı, ortak, kefil vs.)  firmaların geçmişe dayalı bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilerini tek ekran üzerinden izleyebilir ve kampanya yönetimi yapabilirsiniz

Süreç Yönetimi

İhtiyaçlar doğrultusunda değişebilen iş süreçlerinizi, parametrik  tanımlayabilir ve süreç analizi yaparak süreçlerinizde verimliliği arttıracağını düşündüğünüz stratejik kararları alabilirsiniz .

E-Defter ve E-Fatura Entegrasyonu

E-Defter formatına uygun oluşturulan dosyanızı entegratörünüze iletebilirsiniz.

 

E-Fatura mükellefi firmalara E-Fatura gönderimlerini yapabilir, tarafınıza iletilen E-Faturaları görüntüleyebilirsiniz. 

Please reload

İşlem Revizyonları

Değişiklik/tadil işlemlerinizi, kararlarınız doğrultusunda oluşturacağınız iş akış süreçleriniz ile gerçekleştirebilir,değişikliklerin neler olduğuna dair detayları ve tarihçeyi izleyebilirsiniz.

Risk Yönetimi

Alacaklarınızı yaşlandırılarak gecikmiş alacak takibini yapabilir, ihtar ve  hukuki (dava/takip) süreçlerinizi izleyebilir ve karşılık hesaplamalarınızı sistem üzerinden yapabilirsiniz. 

Gelişmiş Raporlama Altyapısı

Gelişmiş raporlama altyapımız sayesinde; BDDK, Maliye , EVAS vb. uygunluk gerektiren raporları belirlenen formatta alabilir, MIS raporlarınızı kendi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Please reload

L

Powered by 

COREPACK

Success! Message received.