Pack, Operasyonel Kiralama (Leasing) şirketlerinin tüm süreçlerini yönetmek ve raporlamak için L-Pack ürünümüzle entegre çalışan bir ERRM (Enterprise Risk and Resource Management) paketidir.

Stok Yönetimi

Mevcutta kiralanmış olan veya kiralanmak için bekleyen tüm varlıklarınızı tek bir ekrandan izleyebilir ve ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. 

Vade Kontrolü

Kiralama süresi bitmek üzere olan varlıklarınız hakkında otomatik bilgilendirilebilir ve  ilgili varlıkların tekrar kiralama veya devir işlemlerinin yönetimini yapabilirsiniz.

Please reload

Servis ve Bakım Takibi

Tüm varlıklarınızın servis ve bakım süreçlerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. 

Varlık Yönetimi

İş süreçlerinize entegre olarak, tüm varlıklarınız için ikinci el değerliliklerini, ekspertizlerinin takibini ve kontrolünü yapabilirsiniz.

Kiralamaya konu olan ekipmanların herhangi bir risk anında üretici, ikinci el fiyatı, ekonomik ömrü, ekspertiz değeri gibi farklı parametrelerini göz önüne alarak ilgili ekipmanın kiralanıp kiralanmamasına karar verebilir ve varlıkların ekonomik ömrü ve yıllar bazında rayiç değerliliğini sistem üzerinde izleyebilirsiniz.

Please reload

O

Powered by 

COREPACK

Success! Message received.